Sesiune de înscriere și consiliere vocațională - Alexandria

Red Confort Hotel - Sesiune de înscriere și consiliere vocațională - Alexandria

Red Confort Hotel
Sâmbată 24.3.2018
Din 10:00 Pâna la 15:00
Red Confort Hotel
RomaniaAlexandriaAlexandria14
Afișare pe hartă
3 Participant
Vă invităm să participați la sesiunile de înscriere și consiliere vocațională în vederea recrutării în grupul țintă (GT) a persoanelor care doresc să beneficieze de serviciile oferite în cadrul proiectului “Creşterea ocupării prin susținerea şi dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud - Muntenia - BizzSmart”.

Pentru înscrierea în GT este obligatorie completarea unui dosar care să conțină următoarele documente:

• Formular de înregistrare GT ;
• Cerere de solicitare a serviciilor ;
• Declarație acord de prelucrare a datelor ** caracter personal;
• Declarație privind dubla finanțare;
• CI/BI – copie și original;
• Certificat de naștere - copie și original;
• Certificat de căsătorie - copie (unde este cazul);
• Acte studii - copii (diplome si certificate);
• CV-ul în original semnat pe fiecare pagină;
• Adeverința de student, în original (unde este cazul);
• Adeverință de salariat, în original (unde este cazul);

Arată mai multe
• Carnetul de șomer sau Cardul Profesional European (copie ** mențiunea conform ** originalul și semnează sau adeverință/recomandare de la compartimentul de consiliere al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), ** numărul de înregistrare de șomer de lungă durată (pentru categoria tânăr şomer, 16-24 ani, după şase luni de la intrarea în şomaj, sau ***** şomer, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni de la intrarea în şomaj);
• Acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că realizează/nu realizează venituri (Adeverință de venit eliberata de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – dacă este cazul;
• extras de cont bancar pentru cont IBAN al solicitantului.

În cadrul acestei sesiuni specialiștii vocaționali și experții tehnici vor completa o fișă de evaluare. Criteriile de evaluare precum și punctajele minimale sunt disponibile pe site-ul web al proiectului împreună ** criteriile de eligibilitate.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Arată puțină dragoste.

Dă-ne place!

Mulțumesc.

La fel ca în fiecare doriți help foarte mult.

Mulțumesc.